Zapraszamy do udziału w projekcie naukowym badającym związek między graniem w gry komputerowe, a rozpoznawaniem emocji i radzeniem sobie w sytuacjach społecznych. Za udział w badaniach można uzyskać do 100 zł na karcie podarunkowej Biedronki.

• KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

W badaniu mogą wziąć udział dorośli mężczyźni bez doświadczenia lub z niewielkim doświadczeniem korzystania z gier komputerowych (ktoś kto nie gra w gry regularnie np. kilka razy w tygodniu). W związku z korzystaniem ze specjalnych gogli do VR osoby biorące udział w badaniu nie mogą korzystać z okularów korekcyjnych ani mieć wady wzroku w postaci astygmatyzmu. 

• JAKIE SĄ ETAPY PROJEKTU?

  • Pierwszy etap projektu trwa ok. 25 minut i polega na wypełnieniu kilku kwestionariuszy online. Znajduje się on pod linkiem: https://bit.ly/gry-komputerowe-NCN2. Po wypełnieniu wszystkich kwestionariuszy podana zostanie informacja, w jaki sposób można zgłosić się do drugiej części.
  • Po wzięciu udziału w pierwszym etapie można również wziąć udział w drugiej części. Polega ona na odbyciu ok. 40 minutowego spotkania w Akademii Pedagogiki Specjalnej przy ul. Szczęśliwickiej 40 – w ramach, którego poprosimy o wypełnienie kilku kwestionariuszy, zagranie w grę z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i wykonanie kilku zadań przy użyciu komputera. 

• JAKIE JEST WYNAGRODZENIE ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE?

  • Za wykonanie obu badań (w całości) można otrzymać 100 zł w formie karty podarunkowej lub kodu podarunkowego do wykorzystania w sklepach Biedronka.

• DO CZEGO POSŁUŻĄ WYNIKI PROJEKTU?

Wyniki projektu będą podstawą do tworzenia artykułów naukowych publikowanych w polskich i międzynarodowych czasopismach, tym samym stanowią okazję do rozwoju nauki w Polsce i na świecie.

Badaniem kieruje dr hab. Joanna Rajchert z Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, a wykonawczynią projektu jest mgr Katarzyna Iwon (doktorantka w Szkole Doktorskiej APS). Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki – Preludium BIS-3: 2021/43/O/HS6/00947.

Kontakt w sprawie badania: kisd32@aps.edu.pl 

CONTACT US:
dr hab. Anna Zajenkowska //  azajenkowska@aps.edu.pl
dr hab. Joanna Rajchert  //  jrajchert@aps.edu.pl
The Maria Grzegorzewska University  //  Szczęśliwicka 40 Street  //  02-353 Warsaw

Copyright by HEAL 2023